ZELENÁ LINKA 800 100 979

SUNNYHOUSE,  Nádražní 214, 513 01 Semily

Close-Up Photo of Pink Lipstick and Blush-On

ŠPIČKOVÉ

ČESKÉ

Objevte ekonomiku a krásu přírodního vytápění infrapanely..

SUNNYHOUSE

INFRAPANELY

INFRAPANELY - TOPNÉ OBRAZY - INFRASVĚTLA

Bílé  a přírodní infrapanely jsou vhodné na stropy  nebo technických prostor …

TOPNÉ  OBRAZY

Topné obrazy jsou určeny  nejen do obytných  prostor. Chcete Váš obrázek na panel?

INFRASVĚTLA

INFRASVĚTLA spojují topení a svícení v jednom výrobku. Velmi efektivní způsob,

Infrapanely SUNNYHOUSE jsou moderní technologií vytápění, která využívá infračerveného záření pro ohřev prostoru. Jsou to tenké panely, které jsou vybaveny vnitřním topným prvkem a vytvářejí příjemné teplo.


Topné panely  fungují tak, že vysílají infračervené záření, které působí na předměty a povrchy v místnosti. Tyto předměty absorbuje záření a samy se ohřívají, čímž přenášejí teplo do okolí. Díky tomu je efektivita infrapanelů vyšší než u tradičních radiátorů nebo podlahového topení , které ohřívají vzduch.

STÁHNĚTE SI KATALOG A CENÍK

….patentovaný korundový povrch pro výraznější sálání do stran

Jednou z výhod našeho hrubého hrubého povrchu u infrapanelu je výrazně  vyšší  vyzařování tepla. Díky hrubému povrchu je zvětšena povrchová plocha panelu, což znamená, že panel efektivněji vyzařuje teplo do okolí. To se projevuje rychlejším a rovnoměrnějším ohřevem místnosti.


Hrubý povrch může také sloužit jako estetický prvek, zejména jde-li o topný  obraz.  Infrapanely  s hrubým povrchem mohou vytvářet zcela nový a zajímavý designový prvek v interiéru.

KONTAKTUJTE NÁS !

prodejna -  showroom - výroba

SUNNYHOUSE

Nádražní 214

513 01 Semily

IČO 049 732167, DIČ CZ 04973216

E-mail: info@sunnyhouse.cz

tel.: 731 441 608

PLUSY

-  využití přebytků z FVE

- rychlá regulace

PLUSY

-  průměrné náklady na vytápění

- snadná regulace

PLUSY

- možnost vlastního levného paliva

- levné na pořízení

- levné na provoz

Shrnutí   - kotle na pevná paliva, kolena paletky

Provoz kotle na tuhá paliva má vysoký ekonomický přínos pro uživatel, který má možnost vlastního topiva, kdy  topná sezona prakticky vyjde akorát za čas,  strávený přípravou paliva. Jedná sem ovšem již o neefektivní  vytápění  bez perspetivky s relativně náročnou obsluhou i údržbou.

Shrnutí   - tepelné čerpadlo vzduch  - vzduch

Jedná se o nejekonomičtější tepelné čerpadlo.  Je levné na pořízení a snadno  se instaluje. Pokud  není venku výrazně pod nulou, jedná se o ekonomické topení.

Shrnutí   - AKUMULAČNÍ KAMNA

 V r. 2024 jsou akumulační kamna  minulostí. Nepřinášejí vůbec žádnou výhodu, ačkoliv se dají naakumulovat, tak v zimě FVE téměř nefunguj, Smysl by snad měla, pokud by někdo měl malou vodní elektrárnu a mohl jde tak nabít teplem.

Shrnutí   - ELEKTRICKÝ KOTEL

 Ačkoliv spousta firem a topenářů doposud nabízejí elektrické kotle, jedná se velmi efektivní  a velmi drahý způsob vytápění.

PLUSY

- snadná regulace

- relativně spolehlivé na provoz

V POROVNÁNÍ  S PL. KOTLEM:

 -  fungují bez el. energie

- není potřeba komín

- odtah i sání přes jednu „díru“ ve zdi

Shrnutí   -VAFKY

Ačkoliv se jedná o velmi rozšířené topení, jedná se mimořádně neúčinné topení.   Je - li uživatel postaven před rozhodnutí, zda vyměnit Kafky, důrazně  se nedoporučuje.

Shrnutí   - infrapanely

 V poměru  pořizovacích nákladů, provozních nákladů a spolehlivost se jedná o jednoznačně jedno z  nejekonomičtějších topení s. Jasnou udržitelností

Shrnutí   - tepelné čerpadlo země  - vzduch

V současné  době  hojně protlačované  řešení pro výpočet energetického  štítku . V poměru celková cena vč investice se ovšem jedná o zcela neekonomické topení. S diskutabilní životností. Dalším důležitým aspektem je podmínka  mít pozemek , do kterého se zakope kolektor. Je-li špatně kolektor umístěn, kolem něj  nic neroste, neboť ochlazuje půdu. Nad kolektorem pak není možné nic stavě s půdním kotvením.

Shrnutí   - PLYNOVÉ KOTLE, KONDENZAČNÍ  KOTLE

Vzhledem k  chystanému  zákazu prodeje plynových kotlů se jedná o neperspektivní  zdroj tepla.  V současné době  se již mnoho lidí  potýká s  nemožností udělat revizi na i relativně nový  plynový kotel.   Stojí -li před uživatelem otázka výměna  plynového kotle, rozhodně stojí za zmínku zcela změnit zdroj vytápění.

VELKÉ SROVNÁNÍ ZDROJŮ  TEPLA

Mezi běžná konvenční elektrická topidla řadíme:

 - přímotopy

- akumulační kamna

- elektrický kotel

- elektrické podlahové topení - topné rohože

- elektrický topný žebřík např.  v koupelnách

- plynový kotel

- tepelné čerpadlo

- kotle na tuhá paliva, podle na paletky

- tzv vafkyAčkoliv všechny tyto druhy topení pracují s účinnosti velmi blízkou 100%, kdy přeměna elektrické energie se přemění na tepelnou energii, s efektivitou je to již jiné.  

U všech víše jmenovaných zdrojů dochází totiž nejdříve k ohřevu vzduchu  a až teprve od vzduchu  se ohřívají lidé.  Vzduch v místnosti zespoda cirkuluje (nejnižší teplota) nahoru, přičemž teplo se drží u stropu, kde bývá teplota i o 8 °C vyšší než nad podlahou. Pro příjemný pocit v místnosti a udržení nohou v teple proto musíte zvýšit cílovou teplotu na topidle. Rozdílu mezi těmito teplotami říkáme teplotní gradient.


U tohoto druhu konvenčního vytápěni dochází   tedy hned k několika ztrátám. Pojďme si rozebrat detailněji dle druhá topení

PŘÍMOTOPY

PŘÍMOTOPY , i keramické,  pomocí rozpáleného elektrické  topidla  - odporový drát  zahřívají vzduch, který horký proudí vzhůru.   Tento teplý vzduch  startuje cirkulaci  vzduchu  v místnosti.  


    AKUMULAČNÍ KAMNA

Princip akumulačních kamen vychází z cenového rozdílu mezi levnou a drahou sazbou elektřiny.  Dají se využít  pro uložení přebytků z fotovoltaické elektrárny, dále jen FVE, které ovšem v zimě prakticky nejsou.   Vnitřek akumulačních kamen bývá osazen šamotovými cihlami (dříve) magneziovými nebo  feolitovými cihlami.  Tyto cihly se nahřeji v nízkém tarifu (větší - absorbují- teplo, které pak po delší dobu uvolňují.  Akumulačni kamna mívají pomocný ventilátor,  který rozfukuje teplý vzduch do místnosti.                


ELEKTRICKÝ KOTEL


Princip elektrického kotle spočívá v  ohřevu pomocí  elektrických patron. Ohřátá voda proudí pomocí čerpadla do radiátorů  nebo podlahového topení.  Je nutný rozvod vody a s tím související veškerá technologie. Elektrické kotle bývají třífázové, kdy se  dá nastavit, kolik patron  resp. na jaký výkon kotel bude topit.

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ TOPENÍ -  TOPNÉ ROHOŽE, TOPNÉ KABELY

Jedná se o dosti rozšířené vytápění, kdy principem je elektrický odporový kabel nebo folie, které jsou zabetonovány v podlaze.  Průchodem elektrické energie se  kabel ohřívá a zahřívá/prohřívá beton.  Od podlahy se následně ohřívá  okolní vzduch, od kterého se ohřívají lidé.

 Pro alespoň částečně efektivní topení je nutné velmi dobré odizolování spodní vrstvy pod topným kabelem. Teplota podlahy dosahuje až 30 °C

TOPNÝ ŽEBŘÍK

Jedná se klasický topný žebřík, vekterém je na spodní části nainstalována el. patrona ohřívající médium v topení. Jedná se o lokální vytápění, zejména v koupelnách. Příkon patron je od 200.W -  900W.PLYNOVÝ KOTEL,  KONDENZAČNÍ KOTEL

Spalováním plynu ve spalovací  komoře dochází k ohřevu protékající vody přes výměník.  U kondenzačních kotlů se dodatečně využívá odvod teplých spalin . Vzhledem  k zamýšlenému zákazu  prodeje plynových kotlů od r 2028  se jeví pořízení nebo výměna  starého kotle za nový, i když  kondenzační,  jako nerozumný.
VAFKY

Jedná se o lokální topení,  kdy spalováním  plynu se ohřívá  „plechový radiátor“, který následně ohřívá vzduch.  Saní vzduchu i výfuk spáleného plynu je skrz zeď budovy přímo do kamen. V současné době  se jedná o jedno z nejméně efektivního topení.

KOTEL NA TUHÁ PALIVA, KOTEL NA PELETY

Velmi rozšířený druh vytápění.  Princip je podobný  jako u plynu, s tím rozdílem, že plamen je tvořen spalováním pevného paliva (dřevo, uhlí, paletky). Vzhledem k vysokým emisím CO2 se jedná o velmi neekologické vytápění, které bude postupně legislativou  velmi utlumeno.  Moderní kotle jsou již dnes relativně složité, což přináší řadu problémů v provozu. Vzhledem k utahující se legislativě  se nákup nebo výměna  kotle na tuhá paliva jeví jako neperspektivní.

Tepelná čerpadla - technologický skvost s VELKÝM ALE…

Principem  tepelného čerpadla  (tč) je využití /odejmutí   tepla z okolí  (vzduch, voda, země) a pomocí   velkého stlačení par chladiva  v kompresoru  toto odejmuté teplo se převede na vyšší teplotní hladinu, čímž je umožněno vytápěni  objektů  nebo ohřev teplé užitkové vody.  Je důležité si uvědomit, že proto, aby tepelné čerpadlo   vůbec fungovalo potřebuje relativně dost elektrické energie, řádově se jedná o kW., které jiné druhy ihned převedou na teplo. ( např. Infrapanely apod.).   V našich povětrnostních podmínkách   je potřeba si uvědomit, že je- li špatně zvoleno čerpadlo , tak se spíná velmi brzo tzv. bod bivalence a z tepelného čerpadla se stává obyčejný elektrický kotel, které dohřívá vodu. Potom se jedná o velmi  drahé topení s nízkým topným faktorem. Ne nadarmo se též tepelným čerpadlům  říká převlečený elektrokotel.

Tepelná čerpadla jsou velmi technologicky složitá obsahující mnoho mechanických součástek  a mnoho elektroniky.  Ačkoliv  prodejci se honosí životností 20  let i více, jen málo let funguje čerpadlo bez závad.  Tepelné čerpadlo se skládá z venkovní a vnitřní jednotky.


Základní rozdělení tepelných čerpadel podle toho, z jakého okolí odnímá teplo,  a do jakého skupenství jej následně předává:

1) vzduch - vzduch

2) vzduch  - voda

3)země  - voda

4) voda - voda


TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH   - VZDUCH

Jedná se nejrozšířenější a nejlevnější variantu  tepelného čerpadla. Lidově řečeno se jedná o ty tzv. Klimatizace, které jsou v místnostech zavěšeny pod stropem a fouká z nich teplý nebo v létě studený vzduch. Venkovní jednotka obsahuje ventilátor a  kompresor. Tento druh tepelného čerpadla ohřívá vzduch v místnosti přímo. Nedochází tak ke ztrátám , které mají ostatní druhy tepelných čerpadel. Díky tomu mají tato tepelná čerpadla vyšší faktor.

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH   - VODA

Velmi rozšířená varianta, která je nyní hojně nabízena v rámci projektů rodinných domů. Toto čerpadlo odebírá nízkopotencionální teplo z vnějšího vzduchu, které následně předá vodě.    Základem je venkovní jednotka s kompresorem. Ve vnitřních prostorech bývá  ostatní technologie  a akumulační nádrž, ze které vedou rozvody  do radiátorů nebo podlahového vytápění.


TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ   - VODA

Tepelné čerpadlo země  -  voda odebírá  teplo  z půdy  a toto teplo  předává vodě. Jako každá soustava tepelných čerpadel, tak i tato se skládá z venkovní jednotky - primárního okruhu, který se skládá  z půdního kolektoru.  Půdní kolektor sbírá  energii z půdy kolem kolektoru.
INFRAPANELY

Topné panely, infrapanely nebo topné obrazy fungují na principu sálavého tepla  .  Základem je  rozehřátí teplonosného povrchu, který vyzařuje - sálán dále  do prostoru, čímž dochází k ohřívání předmětů  v  jeho okolí.  Důležitým prvkem pro co nejefektivnější provoz je  vyzařovací  plocha.Plusy

- velmi levné na nákup

- nezabírají téměř žádné místo

- snadná regulace

- relativně nenáročné na rozvody el. Energie

- někdy stačí připojit jeno do zásuvky

- relativně spolehlivé

Minusy

- drahé  na provoz

- přepalují prach

- velký teplotní gradient - rozdíl teplot mezi podlahou a stropem

- teplotní ztráty -  pokus  je hůře i průměrně zateplen  strop , dochází až k 60%ti procentním ztrátám

Shrnutí   - přímotopy

 Přímotopy hodí se k rychlému krátkodobému vytvoření teplotního komfortu. Jsou rychle nainstalované a jsou levné na pořízení. Nehodí se však  na klasické vytápění prostoru např. V práci nebo

PLUSY

-  využití přebytků z FVE

-  využití rozdílu v nízkém a vysokém tarifu

Pozn. V r 2024 rozdíly mezi vysokým a nízkým tarifem téměř nejsou

MINUSY

-  drahé na pořízení

-  zabírají místo - jsou rozměrné

- jsou velmi težké, od 100 kg

-  velmi špatná regulace

- náročné na  el. Rozvody, akumulační kamna bývají  3 fázová

-  velkými drahé na provoz- teplotní ztráty -  pokus  je hůře i průměrně zateplen  strop , dochází až k 60%ti procentním ztrátám

MINUSY

-  nutné rozvody vody do radiátorů nebo podlahového vytápění

- s tím související vysoké náklady

-  velmi drahé na provoz

- nutné místo na kotelnu  - kotel, čerpadlo, expanzní nádoba apod.

PLUSY

-  nulové nároky na prostor

- velmi jednoduché

- spolehlivé

- bezúdržbové

- jednoduché napojení na FVE

MINUSY

-  vznik indukčního pole kolem kabelů

- diskutabilní zdravotní efekt teplé podlahy

-  drahé na provoz, na m2 je potřeba cca 150W výkonu

- velmi špatná  aktuální regulace teploty

Shrnutí   - TOPNÉ KABELY, TOPNÁ PODLAHA, TOPNÉ ROHOŽTE

 Jedná se o kompromisní druh topení. Je levnější než elektrický kotel,  ale pořád je relativně drahé  na. Provoz v porovnání s např. Infrapnely nebo tepelným čerpadlem. Velkou nevýhodou je  špatná regulace, kdy se  podlaha dlouho natápí i dlouho chladne.  Jako velmi NEefektivní je tento druh topení ve spojení s např.  plovoucí podlahou nebo kobercem, kdy se topí přes izolant. Nejefektivnější je dlažba na betonu nebo anhydridu.

PLUSY

-  levné na pořízení

- lokální zatopení pouze kde je třeba

- spolehlivé

- snadná regulace

- praktické díky žebřinám

MINUSY

-  velmi neefektivní

- dlouho trvá než  topen ízačne topit a vyhřeje místnost

-  velmi drahé na provoz

Shrnutí   - TOPNÝ ŽEBŘÍK

Velmi rozšířený, avšak  ma metr kubický velmi drahé topení. V době, kdy infražebříky stojí  přibližně stejně, mají právě infražebříky o 60% menší spotřebu.

MINUSY

-  nutné externí sání přívodního vzduchu = náklady na investici

-  odtah spalin - komín -další náklady

-  závislost na dvou zdrojích  - bez el. energie plynový kotel  nefunguje a  opačně

- spalování vysoce vybychujícího  plynu   s fatálními důsledky

- relativně vysoká prachovost u moderních kotlů

- nutné pravidelné revize komínu i kotle a  plynové přípojky

-  platba stálých plateb za plyn i elektřinu

-  nemožnost  připojení na vlastní zdroj energie¨

- časově neperpspektivní vzhledem  k postupného zakazování spalování plynu

MINUSY

-  do každé místnosti se instalují  jedna kamna, tzv.  přívod plynu je   ke každým kamnům

-  velmi neefektivní, kdy horký vzduch stoupá ke stropu

-  platba stálých plateb za plyn

-  nemožnost  připojení na vlastní zdroj energie

MINUSY

-  nutné rozvody vody do radiátorů nebo podlahového vytápění

- nutný provoz na kotelnu

- prostor na uskladnění paliva

- „nepořádek“

- relativně poruchové

- náročné na obsluhu i údržbu

PLUSY

- levné na pořízení

- relativně jednoduchá instalace

- vyšší topný faktor

- snadné napojení na FVE

MINUSY

-  složitá technologie s diskutabilní životností

- víří prach

- je-li venku již chladno, jedná se v podstatě jenom o přímotop = drahý provoz

PLUSY

-je-li vhodně navrženo, má ekonomický provoz

- snadné napojení na FVE

MINUSY

-  velmi drahé na pořízení

- nutný technologický prostor uvnitř budovy

-   složitá technologie s diskutabilní životností

- je-li venku již chladno, jedná se v podstatě jenom o přímotop = drahý provoz

Shrnutí   - tepelné čerpadlo vzduch   - voda

V současné  době  hojně protlačované  řešení pro výpočet energetického  štítku .  Je-li čerpadlo vhodně navrženo, má i ekonomický provoz.  Vzhledem k  výši  investice a životnosti  se ovšem jedná o velmi drahé topení v přepočtu na 1 kW.

MINUSY

-  velmi drahé na pořízení

- nutná velká venkovní plocha  pro instalaci kolektoru

-   nemožnost využití půdy nad kolektorem

PLUSY

-díky jednoduchosti jednoznačně nejspolehlivější druh vytápění

- snadné napojení na FVE

- velmi levné na pořízení

-  téměř nulová poruchovost

- průměrné náklady na vytápění

PLUSY

- je-li vhodně navrženo, má ekonomický provoz

- snadné napojení na FVE

MINUSY

?

POROVNÁNÍ ZDROJŮ TEPLA

Jsou tepelná čerpadla tak úsporná, jak se obecně prezentuje?

Není infrapanel jako infrapanel

COPYRIGHT 2024  BOGO GROUP s.r.o.