ZELENÁ LINKA 800 100 979

SUNNYHOUSE,  Nádražní 214, 513 01 Semily

Close-Up Photo of Pink Lipstick and Blush-On

ŠPIČKOVÉ

ČESKÉ

O INFRAPANELECH

SUNNYHOUSE

INFRAPANELY

Infrapanely jsou moderní technologií vytápění, která využívá infračerveného záření pro ohřev prostoru. Jsou to tenké panely, které jsou vybaveny vnitřním topným prvkem a vytvářejí příjemné teplo. Námi vyvinutý patentovaný korunový povrch tak ještě zvyšuje tepelný komfort a snižuje náklady na vytápění.


Infrapanely fungují tak, že vysílají infračervené záření, které působí na předměty a povrchy v místnosti. Tyto předměty absorbuje záření a samy se ohřívají, čímž přenášejí teplo do okolí. Díky tomu je efektivita infrapanelů vyšší než u tradičních radiátorů nebo podlahového topení , které ohřívají vzduch.


Jednou z výhod infrapanelů je jejich energetická účinnost. Díky přímému ohřevu předmětů je využito veškeré  vytvořené  teplo. Navíc se panely rychle ohřívají a nedochází k velkým ztrátám tepla. To znamená, že se infračervené panely rychle dostávají na požadovanou teplotu .


Další výhodou infrapanelů je jejich design a flexibilita. Jsou tenké a diskrétní, takže se snadno mohou instalovat na stěnu nebo strop bez zbytečné nápadnosti. Naše infrapanely se  dají používají jako obraz nebo je lze upravit tak, aby ladily do interiéru výběrem rámu apod.


V neposlední řadě je oceňována i příjemná tepelná zkušenost, kterou infrapanely poskytují. Příjemné infračervené záření působí na lidské tělo podobně jako slunce, což může mít pozitivní vliv na pohodu a zdraví.


Infrapanely  jsou výhodnou  a ekonomickou volbou ať již při pořízení nebo při provozu  a jsou vhodnou volbou pro různé druhy vytápění, ať už se jedná o bytové prostory, kanceláře, ale mohou být využity i pro vytápění venkovních teras či zimních zahrad. Pokud hledáte moderní a efektivní způsob vytápění, infrapanely mohou být skvělou volbou.


Vlnová délka u infrapanelů se pohybuje v rozmezí 8-15 mikrometrů (μm). Infrapanely totiž  vyzařují  infračervené záření, které má delší vlnovou délku než viditelné světlo.


Vlnová délka slunečního záření se pohybuje v rozmezí 290 až 3 200 nanometrů, což odpovídá ultrafialovému záření (UV), světlu a infračervenému záření (IR). Vlnová délka je určena tím, jak dlouhá je jedna úplná vlna elektromagnetického záření.


Viditelné světlo se nachází v rozmezí vlnových délek 400 až 700 nanometrů. Například modré světlo má vlnovou délku přibližně 450-495 nm, zelené světlo 495-570 nm a červené světlo 620-750 nm.

Infračervené (IR) záření má dlouhé vlnové délky, které sahají od 700 nm do několika milimetrů. IR záření není viditelné lidským okem, ale je zdrojem tepla. Vlnová délka IR záření se dále dělí na blízké IR (700 nm - 1 500 nm), střední IR (1 500 - 4 000 nm) a dálkové IR (4 000 nm - 1 mm).


Celkově lze říct, že sluneční záření obsahuje široké spektrum různých vlnových délek, které mají různé účinky na život na Zemi


Účinnost infrapanelů závisí na mnoha faktorech, včetně kvality a výkonu panelů, jejich umístění a správném ovládání. Obecně platí, že infrapanele mají vysokou účinnost při přeměně elektrické energie na tepelnou energii.


Dobrá kvalita infrapanelů může mít účinnost kolem 90 %, což znamená, že pouze 10 % příkonu se ztratí při přeměně na teplo. Nicméně, je důležité vzít v úvahu, že vyšší účinnost není vždy zárukou optimálního vytápění prostoru. Infrapanele mohou být méně účinné v místnostech s nízkou izolací nebo při nevhodném umístění panelů.


Dalším faktorem ovlivňujícím účinnost infrapanelů je jejich umístění. Správné umístění panelů ve správné výšce a orientaci může zvýšit jejich účinnost a rovnoměrné rozložení tepla v místnosti.


Správné řízení a ovládání infrapanelů je také důležité pro dosažení optimální účinnosti. Například používání termostatu nebo časového spínače může pomoci udržet stálou teplotu a snížit spotřebu energie.


Celkově lze říci, že se správně používanými a správně umístěnými infrapanely lze dosáhnout vysoké účinnosti a úspory energie při vytápění prostoru .

COPYRIGHT 2024  BOGO GROUP s.r.o.