ZELENÁ LINKA 800 100 979

SUNNYHOUSE,  Nádražní 214, 513 01 Semily

Close-Up Photo of Pink Lipstick and Blush-On

ŠPIČKOVÉ

ČESKÉ

Není infrapanel jako infrapanel

INFRAPANELY


‍ 


Váháte nad tím, zda si vybrat skleněný či hrubý povrch?  Pojďme  porovnat hrubý povrch s  ostatními emisními plochami.


Skleněný povrch se  může se zdát jako efektivnější, ale opak je pravdou. 

Sklo je ploché a  tím pádem vyzařuje pouze přímo před sebe.  Dle technologie výroby také záleží, kde na skle se nachází  vodiče, které se rozpalují.  Jsou-li vodiče pod sklem,  výrazně tak klesá efektivita, neboť  teplo musí nejdřív prostoupit sklem, což je izolant. Je to obdobné, jako by se zatopilo v krbových kamnech a potom se otevřela dvířka.


S ostatními plochými panely je to z hlediska topného úhlu  v podstatě stejné.

Další věcí  u skleněných panelů  je jejich velká hmotnost, která mnohdy vylučuje   montáž třeba na sádrokarton  nebo jiné obdobné materiály.


Z důvodů, které níž uvádíme, tento povrch v našem výrobním programu nenajdete.Jednou z výhod našeho hrubého hrubého povrchu u infrapanelu je výrazně  vyšší  vyzařování tepla. Díky hrubému povrchu je zvětšena povrchová plocha panelu, což znamená, že panel efektivněji vyzařuje teplo do okolí. To se projevuje rychlejším a rovnoměrnějším ohřevem místnosti.


Hrubý povrch může také sloužit jako estetický prvek, zejména jde-li o topný  obraz.  Infrapanely  s hrubým povrchem mohou vytvářet zcela nový a zajímavý designový prvek v interiéru.


Hrubý povrch může také být odolnější vůči poškrábání a mechanickému opotřebení. Pokud je povrch panelu hrubý a odolnější, je méně náchylný k poškrábání a ztrátě své funkčnosti v důsledku běžného opotřebení.


V neposlední řadě, hrubý povrch také umožňuje lepší přenos tepla mezi panelem a místností. Díky hrubému povrchu je vytvořena větší plocha, která vstupuje do kontaktu s místností a přenáší tepelnou energii. Tím je zvýšena efektivita panelu a snižuje se čas potřebný k ohřátí místnosti.

COPYRIGHT 2024  BOGO GROUP s.r.o.