ZELENÁ LINKA 800 100 979

SUNNYHOUSE,  Nádražní 214, 513 01 Semily

Close-Up Photo of Pink Lipstick and Blush-On

ŠPIČKOVÉ

ČESKÉ

..jak fungují?

INFRAPANELY

Infrapanely  a tepelná čerpadla jsou oba způsoby vytápění interiéru, které mají své výhody a nevýhody. Zde je porovnání obou technologií:


 Princip fungování  - INFRAPANELY A TEPELNÁ ČERPADLA:


    Infrapanely  vytvářejí teplo pomocí infračerveného záření. Tyto panely vytápí nejen vzduch, ale především přímo objekty a lidi, na které září. To znamená, že teplo je přímo přenášeno na lidi a objekty, což vytváří příjemnější pocit tepla.

    Tepelná čerpadla využívají principu přemisťování tepla z jednoho prostředí do jiného. Tepelné čerpadlo odebírá teplo z vnějšího prostředí (vzduchu, vody, půdy) a přenáší ho do vnitřního prostoru. To umožňuje účinné vytápění interiéru.


    Účinnost:


    Infrapanely mají vysokou účinnost, protože vytvářejí teplo přímo na místě, kde je potřeba. Žádná energie se neztrácí na přenos tepla nebo ztráty v distribučním systému.

    Tepelná čerpadla mají také vysokou účinnost, ale část energie se ztrácí v procesu přenosu tepla a provozu čerpadla.


  Náklady:

    Infrapanely  jsou výrazně  levnější  na pořízení a instalaci. Nevyžadují téměř žádné  rozvody a jsou vhodné pro všechny prostory. Provozní náklady jsou někde mezi plynem a tepelným čerpadlem.

   Tepelná čerpadla jsou výrazně  dražší na počáteční investici, která se pohybuje ve statisících, ale mohou mít  nižší  provozní náklady v porovnání s jinými topnými systémy. Vysoká investice společně se složitou technologií  tak výrazně zpochybňují  celkovou ekonomiku provozu tepelného čerpadla.


 Instalace:

Instalace  jednoho infrapanelů zabere řádově minuty  a tato instalace spočívá v prostém vyvrtání otvorů pro kotevní materiál, an který se infrapanel zavěsí.

KOMPLETNÍ INSTALACE TEPELNÉ ČERPADLA ZABERE  ŘÁDOVĚ DNY,  počítá-li se  i vybudování vedení topení. Další dny mohou zabrat práce na vrtu v případě  tepelného čerpadla země - voda nebo rozkopání pozemku v případě zemního kolektoru, taktéž v případě země - voda.


Nároky na prostor:


    Infrapanely  zabírají relativně malý prostor a mohou být zavěšeny na zdi nebo stropní.  Topné obrazy se tak stávají nádherným doplňkem interiéru.

   Tepelná čerpadla potřebují venkovní jednotku, která odebírá teplo z vnějšího prostředí. Buďto je to vzduch, vrt do země nebo kolektor, je zakopán v horizontální rovině.  To vyžaduje dostatečný prostor a možnost správné instalace. Ve vnitřním prostoru je většinou potřeba další technická místnost, kde je umístěna akumulační nádrž a ostatní technologie nutná pro provoz tepelného čerpadla.


Údržba:

    Vzhledem k tomu, že infapnely SUNNYHOUSE neobsahují vůbec žádné součástky, Infrapanely  nevyžadují žádnou údržbu a mají dlouhou životnost,  Záruka  na infrapnely  SUNNYHOUSE je 25 let.


Tepelná čerpadla jsou velice složitým systémem jak po elektronické ovládací části, tak po technicko funkční části.

Proto jsou servisní náklady relativně vysoké a po započtení těchto nákladů  vč, pořizovacích nákladů  je ekonomika tepelných čerpadel vysoce diskutabilní. Dalším faktem je celková životnost tepelného čerpadla, které je výrazně nižší v porovnání s infrapanely.   Dalšími výdaji jsou pravidelné roční revize tepelných čerpadel.


KONTAKTUJTE NÁS !

prodejna -  showroom - výroba

SUNNYHOUSE

Nádražní 214

513 01 Semily

IČO 049 732167, DIČ CZ 04973216

E-mail: info@sunnyhouse.cz

tel.: 731 441 608

STÁHNĚTE SI KATALOG A CENÍK

COPYRIGHT 2024  BOGO GROUP s.r.o.